znak zapytania

Jak piszemy: dokądkolwiek czy dokondkolwiek

Poprawny zapis to dokądkolwiek pisane łącznie z użyciem -ą.

Jest to zaimek wprowadzający zdanie podrzędne lub informujący o dowolności wyboru kierunku bądź miejsca wykonywanej czynności.

Poprawna pisownia

dokądkolwiek

Częste błędy

dokondkolwiek, dokąd kolwiek

Przykłady:

Pojedźmy na wakacje dokądkolwiek.

Pójdę za Tobą dokądkolwiek.

Dokądkolwiek bym nie poszła ta sprawa będzie ciągnęła się za mną w nieskończoność.

Zobacz również - jak się pisze: