znak zapytania

Jak piszemy: odważny czy odwarzny

Wyraz odważny zawsze piszemy z zastosowaniem –ż.

Jest to uzasadnione znaną w języku polskim regułą, że „ż” piszemy zawsze wtedy, kiedy wymienia się na g, dz, h, z, ż, s w wyrazach pokrewnych lub w innych formach danego wyrazu. Tak więc piszemy odważny bo odwaga czyli w tym przypadku (ż wymienia się na g).

Odważny czyli taki, który się nie boi podjęcia danej czynności, synonimami tego przymiotnika są także: bohaterski, heroiczny, dzielny, mężny, nieustraszony.

Poprawna pisownia

odważny

Częste błędy

odwarzny

Przykłady:

Mój tata jest odważny ponieważ nie boi spacerować ciemną nocą.

Każdy żołnierz powinien być bardzo odważny.

Ten odważny czyn zasługuje na nagrodę.

Moim zdaniem Jarek nie jest zbyt odważny, nie postawił się za koleżanką.

Zobacz również - jak się pisze: