znak zapytania

Jak piszemy: manager czy menager

Obydwie formy, zarówno manager jak i menager są prawidłowe.

Manager to kierownik dużego przedsiębiorstwa, zarządca, organizator. Wyraz ten jest także powszechnie stosowany w ujęciu artystycznym, bowiem manager to także osoba współpracująca z artystami, reprezentująca ich przed różnymi osobami, firmami, prowadząca negocjacje, zarządzająca ich czasem oraz organizująca plany na przyszłość.

Poprawnymi formami zapisu w obecnie przyjętej nomenklaturze są zarówno manager jak i menager. Manager to wyraz pochodzenia angielskiego, którego spolszczona forma to menedżer.

Poprawna pisownia

manager, menager

Częste błędy

Przykłady:

Managerowie dwóch kancelarii adwokackich konkurują ze sobą od wielu lat.

Większość znanych artystów na polskim rynku ma swoich managerów.

Alicja otrzymała pracę w dużej korporacji na stanowisku managera do spraw kadr i płac.

Zobacz również - jak się pisze: