znak zapytania

Jak piszemy: uwcześnie czy ówcześnie

Ówcześnie zawsze piszemy z zastosowaniem –ó na początku tego wyrazu. Jest to przysłówek odprzymiotnikowy nie podlegający stopniowaniu, w przypadku którego nie funkcjonuje zasada, według której piszemy –ó wtedy, kiedy wymienia się na o lub e w wyrazach pokrewnych bądź w innych formach danego wyrazu.

Ówcześnie czyli mowa o okresie ubiegłym, minionym, zamierzchłym.

Poprawna pisownia

ówcześnie

Częste błędy

uwcześnie

Przykłady:

Ówcześnie panował zwyczaj chodzenia w długich sukniach.

Ówcześnie nikt nie jeździł samochodami.

Nie tylko ówcześnie, ale i dziś ludzie dalej wierzą w czary.

Zobacz również - jak się pisze: