znak zapytania

Jak piszemy: oboje czy obydwoje

Obie formy zapisu są prawidłowe.

Jest to liczebnik zbiorowy odpowiadający liczbie dwa, używany jako:

  • określenie dwóch osób różnej płci (ona i on) np. obydwoje podróżnych
  • określenie dwóch istot niedorosłych zakończonych na -ę, -ęta np. oboje kociąt
  • w połączeniu z rzeczownikami, które występują jedynie w liczbie mnogiej np. oboje okien

Liczebnik oboje i obydwoje łączy się z rzeczownikiem w dopełniaczu liczby mnogiej np. oboje rodziców.

Poprawna pisownia

oboje, obydwoje

Częste błędy

Przykłady:

Otworzyłam oboje (obydwoje) drzwi aby choć trochę powietrza wpadło do tego pokoju.

Pogratulowaliśmy przyjścia na świat obojgu (obydwojgu) rodzicom.

Głaskałam jednocześnie oboje (obydwoje) kociąt.

Oboje Kowalskich przybyło na czas.

Zobacz również - jak się pisze: