znak zapytania

Jak piszemy: autorytet czy ałorytet

Autorytet to osoba, która jest specjalistą w danej dziedzinie oraz, z której pragniemy brać przykład. Np. Specjalistą od chorób dziąseł jest stomatolog. Jest to ogólnie uznane czyjeś znaczenie.

Rzeczownik autorytet piszemy zawsze z użyciem „u”. Nie istnieje żadna reguła ortograficzna potwierdzająca pisownię tego wyrazu, możemy się jednak doszukiwać jej potwierdzenia w źródłach historycznych: pierwszy człon wyrazu to -auto z gr. autós – sam, własny, dlatego też w języku polskim autorytet piszemy przez „u”.

Poprawna pisownia

autorytet

Częste błędy

aótorytet, ałorytet

Przykłady:

Wisława Szymborska jest znanym autorytetem, jej wiersze są znane na całym świecie.

Stracił swój autorytet po tym jak złamał etykę zawodową.

Jej autorytet od dawna zasługuje na szacunek.

Wiele lat pracy poświęciła swojej karierze i badaniom naukowym zanim stała się znanym autorytetem w dziedzinie matematyki.

Zobacz również - jak się pisze: