znak zapytania

Jak piszemy: bżmienie czy brzmienie

Czasownik brzmienie piszemy przez „rz” zgodnie z regułą ortograficzną mówiącą, że „rz”piszemy po spółgłoskach takich jak: b, p, d, t, g, k, ch, j oraz w. W omawianym przypadku przed „rz” występuje spółgłoska „b” (brzmienie), co stanowi uzasadnienie pisowni tego wyrazu.

Brzmienie czyli inaczej zespół cech dźwiękowych pochodzących z danego instrumentu, rzeczy bądź głosu.

Poprawna pisownia

brzmienie

Częste błędy

bżmienie

Przykłady:

Brzmienie jej głosu przyprawiało nas o zawrót głowy.

Pamiętasz jak brzmiały słowa tej piosenki? Mi umknęły całkowicie z głowy.

Pięknie grał na instrumencie dętym, którego brzmienie rozlegało się wkoło.

Chyba miała katar, nie brzmiała zbyt dobrze.

Zobacz również - jak się pisze: