znak zapytania

Jak piszemy: akcęt czy akcent

Akcent pochodzi od łacińskiego accentus, stąd wyraz ten piszemy przy użyciu –en zgodnie z oryginalnym zapisem a nie jak często się go błędnie stosuje używając –ę.

Akcent to rzeczownik, który ma kilka znaczeń.

  • Wyróżnienie głoski w sylabie, sylaby w wyrazie, wyrazu w zdaniu za pomocą siły akustycznej, wysokości ton.
  • Zjawisko fonetyczne polegające na silniejszym wymówieniu jednej z sylab w wyrazie. Akcent wyrazowy pada zwykle na drugą sylabę od końca.
  • Sposób mówienia, wymowa.

Akcent to rzeczownik, który ma kilka znaczeń.

  • Zjawisko fonetyczne polegające na silniejszym wymówieniu jednej z sylab w wyrazie. Akcent wyrazowy pada zwykle na drugą sylabę od końca.
  • Intonacja wyrazów w obcym języku np. w niemieckim.
  • Skupiający uwagę detal w kontekście części jakiejś całości.

np. w wyrazie „pospolita” akcent pada na trzecią sylabę od końca po-spo-li-ta

Poprawna pisownia

akcent

Częste błędy

akcęt

Przykłady:

Diamenty były ważnym akcentem ozdoby wiszącej na szyi księżniczki.

Akcent wyrazowy w niektórych zdaniach pada na trzecią sylabę od końca.

W jej wypowiedzi dało się rozpoznać obcojęzyczny akcent.

Życzenia, które Adaś złożył babci z okazji jej święta były bardzo przyjemnym akcentem wspólnego spotkania.

Zobacz również - jak się pisze: