znak zapytania

Nowela

Nowela jest to krótki utwór epicki pisany prozą charakteryzujący się zwięzłością, prostą fabułą oraz wyrazistą kompozycją. Przedstawia fragment życia danego bohatera, zamknięty zaskakującym wydarzeniem, który w ostatecznym rozrachunku decyduje o jego losie.

W innym znaczeniu nowela (wł.) jest to w prawodawstwie zmiana lub uzupełnienie wcześniej wydanej ustawy.

Przykłady:

Znaną nowelą napisaną przez Henryka Sienkiewicza jest „Janko muzykant”.

Rozkwit noweli w Polsce nastąpił w okresie pozytywizmu.

Opracowany na kolanie projekt noweli do ustawy spotkał się z krytyką wielu prawników.

Zobacz również: