znak zapytania

Neologizm

Neologizm (neo- + gr. lógos = słowo) nowo utworzone słowo wprowadzone do danego języka, wyraz, forma, zwrot.

Przykłady:

Wyraz szczyt to neologizm semantyczny – co oznacza, że oprócz dosłownego, ma także inne znaczenie, kojarzy się bowiem z posiedzeniem szefów rządów o bardzo ważnym znaczeniu.

W języku polskim wyróżniamy neologizmy słowotwórcze, którymi są wyrazy takie jak: eurosceptyk, e-handel itp.

Zobacz również: