znak zapytania

Utylitaryzm

Utylitaryzm (utilitas = korzyść, pożytek) filozoficzna doktryna etyczna rozpowszechniona w XVIII oraz XIX wieku głosząca, iż pożytek i praca ogółu powinien stanowić najwyższy cel moralny postępowania jednostki. Utylitaryzm to także postawa ludzka cechująca się praktycznym podejściem do życia, dążeniem do zdobywania dóbr materialnych, korzyści, wygód.

Przykłady:

Zobacz również: