znak zapytania

Debata

Debata (fr. débat) – publiczna dyskusja na ważny, ustalony wcześniej temat; obrady, omawianie zagadnień, roztrząsanie problemów (zazwyczaj na spotkaniu, posiedzeniu, zebraniu lub w parlamencie).

Przykłady:

W trakcie sobotniej debaty parlamentarnej doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy przeciwnymi ugrupowaniami.

Pamiętam jak dziś kiedy w kraju odbywała się wielka debata na temat wejścia Polski do Unii Europejskiej.

W październiku w USA oglądać można było w TV debatę pomiędzy dwoma kandydatami pragnącymi wstąpić na urząd prezydenta.

Zobacz również: