znak zapytania

Gehenna

Gehenna (hebr. ge hinnom) – starożytna nazwa doliny znajdującej się pod Jerozolimą, która została przeklęta z racji na składanie ofiar z dzieci, przekształcona w gehinnom – Dolina Hinnomu – inaczej piekło. W Biblii, w Ewangeliach – gehenna stanowi określenie miejsca, w którym przebywają zmarli, którzy zostali dotknięci karą ognia – czyli znajdują się w piekle.

W innym znaczeniu gehenna oznacza bardzo drastyczne, bolesne przejścia, wielkie cierpienie.

Przykłady:

Nieustępująca choroba ojca była dla niego straszliwą gehenną.

W czasie wojny został zesłany na Syberię gdzie przeżył gehennę.

Prawdziwą gehennę przeszli Polacy, którzy wzięli udział w Powstaniu Warszawskim.

Zobacz również: