znak zapytania

Licencja

Licencja (łac. licentia) ma kilka znaczeń, jest to:

  1. zwolnienie od ogólnie przyjętych prawideł w poezji lub sztuce (licentia poetica – swoboda poetycka – prawo poety do stosowania odstępstw od norm językowych lub do pomijania prawdy historycznej);
  2. urzędowe zwolnienie w celu prowadzenia czegoś, jakiejś działalności np. licencja pilota;
  3. zezwolenie na użytkowanie opatentowanego wynalazku, wzoru zastrzeżone prawami autorskimi.

Przykłady:

Przedłużono jej licencję na prowadzenie prywatnego przedszkola.

Licentia poetica (licencja poetycka) pojawia się w powieści Umberto Eco w powieści „Imię róży” przy okazji opisu średniowiecznego klasztoru.

Janek otrzymał licencję pilota, dzięki czemu od tej pory może pracować w swoim wymarzonym zawodzie.

Zobacz również: