znak zapytania

Jak piszemy: wtenczas czy w ten czas

Poprawna forma to wtenczas pisane łącznie.

Wtenczas to dawne wyrażenie przyimkowe, które obecnie ma charakter zrostu. Podobną sytuację możemy zaobserwować w wyrazie zawczasu, który również piszemy łącznie.

Synonimami wyrazu wtenczas są: wówczas, wtedy, w tym czasie. Wtenczas... gdy, kiedy (nie: jeżeli, jeśli).

Poprawna pisownia

wtenczas

Częste błędy

w ten czas, wten czas

Przykłady:

Pójdę na zakupy wtenczas, kiedy wezmę prysznic.

Zdała egzamin wtenczas, kiedy się wszystkiego nauczyła.

Poszłam na wycieczkę do lasu, a wtenczas ktoś ukradł mi rower.

Ola wyciągała z szafy ubrania i wtenczas wypadła jej sukienka.

Zobacz również - jak się pisze: