znak zapytania

Jak piszemy: pobódka czy pobudka

Pobudka to przebudzenie po okresie snu. Rzeczownik ten częściej używany jest w liczbie mnogiej w znaczeniu przenośnym oznacza bodziec, powód np. Działać ze szlachetnych pobudek. Pobudka do czego: pobudka do działania, do czynu.

Rzeczownik pobudka pochodzi od czasownika budzić, który również piszemy przez „u”. Wyjaśnienia pisowni tego wyrazu powinniśmy doszukiwać się w jego etymologii. W starosłowiańskim pobudka to „budeti”.

Poprawna pisownia

pobudka

Częste błędy

pobódka

Przykłady:

W Lany Poniedziałek spodziewam się bardzo mokrej pobudki, w naszym domu to tradycja.

Dźwięk klaksonów samochodów sprawił mi niemiłą pobudkę bardzo wcześnie rano.

Położę się dziś wcześniej spać, bo rano czeka mnie wczesna pobudka.

Marek zataił prawe z pobudek osobistych.

Na obozie przeżyliśmy jedną z niewielu takich bojowych pobudek.

Zobacz również - jak się pisze: