znak zapytania

Jak piszemy: urząd czy użąd

Rzeczownik urząd piszemy zawsze używając –rz oraz –ą.

Pisownię tego wyrazu warto zapamiętać ponieważ –rz w tym przypadku piszemy pomimo braku współcześnie wymiany na –r. Nie ma więc stosownej reguły, którą moglibyśmy odnieść do zapisu tego wyrazu.

Urząd to określenie administracji publicznej, instytucji np. Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Gminy, Urząd Skarbowy itp. Urząd to także zespół kompetencji np. Urząd Prezydenta.

Poprawna pisownia

urząd

Częste błędy

użąd, urząt, urzont, urzond

Przykłady:

Chcę wystąpić do urzędu z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

W Wielki Piątek wszystkie urzędy w całym kraju będą zamknięte.

Tylko w urzędzie możesz wyrobić sobie nowy dowód osobisty.

Biorę ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Zobacz również - jak się pisze: