znak zapytania

Jak piszemy: nie wiem czy niewiem

Nie wiem piszemy zawsze rozdzielnie.

Partykułę nie jako wyraz zaprzeczenia piszemy rozdzielnie z czasownikami w formie osobowej (np. nie jestem, nie wiem, nie czytaj) z osobowymi formami czasownika występującymi w funkcji bezosobowej (np. nie powinno się, nie należy, nie wypada), z bezokolicznikiem (np. nie spać, nie tańczyć, nie biec) oraz z imiesłowem przysłówkowym nieodmiennym (np. nie czekając, nie zrobiwszy).

Nie wiem odnosi się do braku wiedzy na dany temat np. nie mam pojęcia, nie rozumiem bądź w kontekście wiedzy o czymś np. nie umiem.

Poprawna pisownia

nie wiem

Częste błędy

niewiem

Przykłady:

Nie wiem czy pójdę dzisiaj do kina, kiepsko się czuję.

Jeszcze nie wiem jakie studia wybiorę, muszę najpierw dobrze zdać maturę.

Nie wiem co ona w nim widzi, już dawno zerwałabym z nim wszelkie kontakty.

Nie wiem jaka jest odpowiedź na pytanie trzecie, chyba nie rozwiąże poprawnie tego testu.

Zobacz również - jak się pisze: