znak zapytania

Jak piszemy: rzebrać czy żebrać

Czasownik żebrać piszemy z zastosowaniem ż”. Pisowni tego wyrazu nie wyjaśnia żadna znana w polszczyźnie reguła ortograficzna, zatem należy ją po prostu zapamiętać. Według definicji słowo żebrać oznacza: prosić o jałmużnę, utrzymywać się z jałmużny. W innym znaczeniu, czasownik żebrać (u kogo?, czego?) oznacza: usilnie prosić o coś.

Poprawna pisownia

żebrać

Częste błędy

rzebrać

Przykłady:

Pracownica żebrała w zakładzie pracy o przyjęcie do zakładu na podstawie umowy tymczasowej.

Dziecko przez długi czas żebrało rodzica o paczkę słodyczy.

Musiał żebrać na dworcu, żeby nie umarł z głodu.

Przy metrze co rano można spotkać wielu bezdomnych ludzi, którzy żebrzą o pieniądze.

Zobacz również - jak się pisze: