znak zapytania

Jak piszemy: ogród czy ogrud

Poprawną formę zapisu stanowi rzeczownik ogród.

Ogród piszemy zawsze z użyciem „ó” z uwagi na regułę ortograficzną funkcjonującą w języku polskim, według której „ó” piszemy zawsze wtedy, gdy wymienia się na „a”, „e” lub „o” w innych formach danego wyrazu. W rozpatrywanym przypadku piszemy ogród bo wymienia się na ogrody („ó” wymienia się na „o”).

Ogród jest to teren pod uprawę drzew i krzewów owocowych, warzyw, ziół użytkowych oraz roślin ozdobnych. Wyróżniamy ogrody produkcyjne (sady, plantacje) oraz ogrody usługowe parki, rezydencjonalne, nauk.-dydaktyczne).

Poprawna pisownia

ogród

Częste błędy

ogrud

Przykłady:

Z wielką przyjemnością po raz kolejny przeczytałam książkę pt. „Tajemniczy ogród”.

Zaplanowałam swój nowy ogród od a do z.

W przyszłym roku znów odwiedzimy ogród botaniczny w Berlinie.

Zobacz również - jak się pisze: