znak zapytania

Jak piszemy: inżynier czy inrzynier

Inżynier to tytuł naukowy nadawany absolwentom studiów technicznych po 3,5 roku nauki oraz po zliczeniu wszystkich niezbędnych przedmiotów i po obronie pracy inżynierskiej.

Inżynier piszemy zawsze stosując –ż. Wyraz ten możemy zapisywać skrótem inż. (inżynier). Kropkę stawiamy po skrócie, który jest początkową literą lub początkowymi literami skróconego wyrazu.

Poprawna pisownia

inżynier

Częste błędy

inrzynier

Przykłady:

Piotr niedawno uzyskał tytuł inżyniera.

Pan inżynier wykonał niezbędne rysunki techniczne.

Grupa inżynierów pracuje nad projektem od świtu do zmierzchu.

W przyszłości chcę zostać inżynierem.

Zobacz również - jak się pisze: