znak zapytania

Jak piszemy: abstynent czy abztynęt

Rzeczownik abstynent piszemy z użyciem „s” w środku wyrazu zgodnie z wymową.

Abstynent to osoba unikająca czegoś np. spożywania alkoholu.

Poprawna pisownia

abstynent

Częste błędy

abztynent, abstynęt, abztynęt

Przykłady:

Marek jest abstynentem od ponad dwudziestu lat.

Choroba alkoholowa sprawiła, że musiał się stać abstynentem do końca życia.

Trudno zostać abstynentem podczas kiedy pracuje się w winnicy.

Nie jestem abstynentem, więc nie muszę powstrzymywać się od okazjonalnego spożywania alkoholu.

Zobacz również - jak się pisze: