znak zapytania

Jak piszemy: standart czy standard

Standard – to inaczej norma, wzorzec, typowy model, poziom, stopa życia, wyrób odpowiadający przyjętym normom.

Standard jest wyrazem zaadoptowanym do języka polskiego, wywodzący się z języka angielskiego, funkcjonującym w polszczyźnie w całości w oryginalnej formie . Błąd w pisowni wyrazu może wynikać z jego wymowy, w której słyszymy -t, choć piszemy -d (standard).

Poprawna pisownia

standard

Częste błędy

standart

Przykłady:

Badania dotyczą standardów życia Europejczyków po II wojnie światowej.

Najnowszy model tego samochodu nie odpowiadał najwyższym standardom bezpieczeństwa.

Łazienka w każdym pokoju hotelowym to w XXI wieku standard.

Zobacz również - jak się pisze: