znak zapytania

Jak piszemy: niesposób czy nie sposób

Nie sposób to konstrukcja, którą zawsze piszemy rozdzielnie.

Partykułę przeczącą 'nie' piszemy rozdzielnie z wyrazami mającymi znaczenie czasownikowe lub takimi, które spełniają funkcję orzecznika podobnie jak w przypadku: nie żal, nie szkoda itp.

Nie sposób czyli inaczej: nie można, nie da się, nie ma jak itp.

Poprawna pisownia

nie sposób

Częste błędy

niesposób

Przykłady:

Nie sposób dostać się na to stanowisko bez posiadania tytułu magistra.

Nie sposób to osiągnąć bez odpowiedniego budżetu.

Bez odpowiednich składników nie sposób będzie upiec dobre ciasto.

Nie sposób dostać piątkę z matematyki bez wcześniejszego przygotowania się do sprawdzianu.

Zobacz również - jak się pisze: