znak zapytania

Jak piszemy: niektórzy czy niektórzy

Niektórzy czyli inaczej wybrani, nie wszyscy.

Niektórzy to poprawna forma zapisu. W tym przypadku słuszna jest zasada, że nie piszemy łącznie z niektórymi zaimkami bądź liczebnikami, które mają inny wydźwięk z przeczeniem nie jak i bez przeczenia.

Poprawna pisownia

niektórzy

Częste błędy

nie którzy, niektóży, niekturzy

Przykłady:

Tylko niektórzy uczniowie z klasy otrzymają na koniec roku świadectwo z czerwonym paskiem.

Kryzys sprawił, że niektórzy pracownicy musieli zostać zwolnieni.

Co niektórzy inwestorzy zainwestowali w obligacje Skarbu Państwa.

Niektórzy z Was na pewno wiedzą jak ciężko jest zbudować coś z niczego.

Zobacz również - jak się pisze: