znak zapytania

Jak piszemy: na przeciw czy naprzeciw

Naprzeciw stanowi poprawną formę zapisu.

Naprzeciw czyli w kierując się ku czemuś, ku komuś lub w innym znaczeniu być po przeciwnej stronie.

Jest to zrost dwóch wyrazów „na” oraz „przeciwko”, które zawsze piszemy łącznie, nigdy osobno.

Poprawna pisownia

naprzeciw

Częste błędy

na przeciw

Przykłady:

Wyszliśmy naprzeciw jej poleceniom.

Zamieszkał naprzeciw (naprzeciwko) kościoła.

Nie wiedziałem, że jest moją sąsiadką, choć od kilku lat mieszkamy naprzeciwko siebie.

Naprzeciwko siebie stanęli dwaj przeciwnicy.

Zobacz również - jak się pisze: