znak zapytania

Jak piszemy: autor czy aótor

Rzeczownik autor stanowi poprawną formę zapisu.

Żadna zasada nie wyjaśnia pisowni tego wyrazu, należy ją po prostu przyswoić.

Autor to twórca (inicjator) jakiegoś dzieła np. literackiego, muzycznego itp. zachowujący do niego pełne prawa autorskie.

Poprawna pisownia

autor

Częste błędy

aótor, ałtor

Przykłady:

Autorem znanych hymnów był Jan Kochanowski.

Autor sławnej piosenki pozostaje nadal nieznany.

Czesław Miłosz to autor wielu utworów literackich między innymi tomiku poezji o nazwie „Zniewolony umysł”.

Picasso to znany malarz, który jest autorem wielu wybitnych dzieł sztuki.

Zobacz również - jak się pisze: