znak zapytania

Jak piszemy: na prawdę czy naprawdę

Naprawdę pisane łącznie jest to partykuła potwierdzająca autentyczność czegoś oraz w odniesieniu do faktycznego stanu rzeczy.

Na prawdę pisane rozdzielnie używamy tylko wtedy, gdy mamy na myśli słowo „prawda” zestawione z przyimkiem prostym na w bierniku liczby pojedynczej.

W zależności od zastosowanego kontekstu obydwie formy pisowni mogą być poprawne.

Poprawna pisownia

na prawdę, naprawdę

Częste błędy

Przykłady:

Naprawdę widziałam się z nią dzisiaj.

Masz naprawdę piękną torebkę.

Czy naprawdę sądzisz, że po tym wszystkim Jacek może się zmienić.

Teraz będę liczyć tylko na prawdę a nie na kłamstwa.

Świadek, który był przesłuchiwany postawił na prawdę.

Zobacz również - jak się pisze: