znak zapytania

Jak piszemy: w skład czy wskład

Przyimek „w” łączy się z rzeczownikami bądź z wyrazami występującymi w ich funkcji w miejscowniku lub w bierniku tworząc tzw. wyrażenia przyimkowe, w naszym przypadku przyimek „w” piszemy osobno, a więc poprawna forma to "w skład".

Skład jest to:

  1. Pomieszczenie na towary, magazyn np. skład drzewa, węgla itp.
  2. Nagromadzenie czegoś np. skład rupieci.
  3. Całość złożona z poszczególnych elementów np. skład substancji, skład komisji.
  4. Właściwy układ, porządek, budowa czegoś.

Samo wyrażenie przyimkowe "w skład" oznacza przebywanie we wnętrzu czegoś, w środku, w głębi jakiegoś przedmiotu bądź substancji.

Poprawna pisownia

w skład

Częste błędy

wskład

Przykłady:

Nie wiedziałam, że w skład szamponu, którym myję włosy wchodzi chlorofil.

Na lekcji mechatroniki dowiedzieliśmy się co wchodzi w skład zespołu napędowego pralki.

W skład tego zespołu wchodziło od kiedy sięgam pamięciom od trzech do pięciu muzyków.

W skład tego produktu spożywczego wchodzi wiele barwników i konserwantów sztucznego pochodzenia.

Zobacz również - jak się pisze: