znak zapytania

Jak piszemy: frekwencja czy frekfencja

Słowo frekwencja wywodzi się z języka łacińskiego – frequentia, co oznacza częstotliwość. Frekwencja to:

  1. Liczba uczestników jakiegoś spotkania bądź zgromadzenia.
  2. Statystyczna wielkość czegoś np. frekwencja posiadania jakiegoś imienia.

Poprawna pisownia

frekwencja

Częste błędy

frekfencja

Przykłady:

W dniu wagarowicza frekwencja w szkole była słaba.

W tym roku na wyborach była rekordowa frekwencja.

Niska frekwencja była powodem odwołania tegorocznego zlotu.

Frekwencja kibiców na meczu była zadowalająca.

Zobacz również - jak się pisze: