znak zapytania

Jak piszemy: od zaraz czy odzaraz

Prawidłową formą zapisu jest od zaraz. W tym wypadku stosujemy zasadę, że przyimki z przysłówkami, liczebnikami i zaimkami piszemy rozdzielnie.

Od zaraz czyli niezwłocznie, błyskawicznie, natychmiast itp.

Poprawna pisownia

od zaraz

Częste błędy

odzaraz, od zaras

Przykłady:

Podejmę pracę od zaraz.

Pracownicy musieli dostosować się do nowego regulaminu od zaraz.

Zajmijmy się tym projektem od zaraz.

Dyrektor postanowić wydalić ucznia od zaraz.

Zobacz również - jak się pisze: