znak zapytania

Jak piszemy: hojny czy chojny

Przymiotnik hojny zawsze piszemy stosując -h.

Synonimami wyrazu hojny są: szczodry, obfity, ofiarny, wielkoduszny.

Poprawna pisownia

hojny

Częste błędy

chojny

Przykłady:

Antek był dla Maćka bardzo hojny, obdarował go całym koszem słodyczy.

Mój szef to hojny człowiek, na święta zawsze daje nam dodatkowe premie do pensji podstawowej.

Czy nie jesteś dla niej zbyt hojny?

Mikołaj w te święta był dla nas bardzo hojny, każdy z nas otrzymał po dwa prezenty.

Zobacz również - jak się pisze: