znak zapytania

Jak piszemy: obopólny czy obupulny

Obopólny czyli taki, który tyczy się dwóch zainteresowanych stron, inaczej wzajemny, wspólny, dwustronny.

Poprawny zapis to obopólny.

Jest to przymiotnik, który piszemy z użyciem –ó. Nie ma jasnej reguły ortograficznej wyjaśniającej pisownię tego wyrazu, warto ją więc zapamiętać.

Poprawna pisownia

obopólny

Częste błędy

obupulny

Przykłady:

W tych spornych kwestiach możemy na szczęście liczyć na obopólne zrozumienia.

Zrozum, ten projekt przyniesie nam obopólne korzyści.

Jeśli dobijemy targu, to będzie nasz obopólny sukces.

Zobacz również - jak się pisze: