znak zapytania

Jak piszemy: poniżej czy ponirzej

Poniżej piszemy zawsze z użyciem „ż”.

Wyraz ten należy po prostu zapamiętać, w języku polskim nie ma bowiem odpowiedniej reguły, która wyjaśniałaby jego pisownię.

Poniżej (niżej) w stosunku do danego punktu odniesienia, łączy się z dopełniaczem np. Poniżej lasu płynęła rzeka.

Poprawna pisownia

poniżej

Częste błędy

ponirzej, po niżej

Przykłady:

Poniżej pięknych koron drzew pobliskiego lasu widać było piękną drewnianą chatkę.

Nauczycielka wytłumaczyła uczniom, że na drugiej stronie podręcznika poniżej znajdującej się tam tabeli znajdują się dla nich zadania do rozwiązania.

Ta zatrważająca wypowiedź była poniżej jego poziomu.

Zobacz również - jak się pisze: