znak zapytania

Jak piszemy: brzytki czy brzydki

W wyrazie brzydki jedną z dwóch wątpliwości językowych nastręczających trudności jest pisownia z użyciem spółgłoski „d”. Przymiotnik 'brzydki' pochodzi od słów takich jak: brzydota bądź brzydal, które jak widać również piszemy z użyciem „d”, co uzasadnia w pełni pisownię naszego wyrazu.

Przymiotnik brzydki stosowany jest do określenia czegoś, co budzi odrazę, do gorszącego czynu bądź charakteru człowieka, do odpychającego wyglądu, może być używany w kontekście zapachowym. Synonimami tego słowa są: rażący, okropny, ohydny, grubiański, nieuprzejmy.

Poprawna pisownia

brzydki

Częste błędy

brzytki

Przykłady:

Brzydkie czyny znanego polityka zostały upublicznione pod koniec zeszłego tygodnia.

Skunks to zwierzę, które w momencie zagrożenia wydziela brzydki zapach.

Ola pokazała się na imprezie w koszulce z brzydkim napisem.

Pogoda tego dnia była bardzo brzydka, przez wiele godzin wiało i padało.

Tej nocy miałam brzydki sen.

Zobacz również - jak się pisze: