znak zapytania

Jak piszemy: bruzda czy brózda

Rzeczownik bruzda piszemy z użyciem „u”. W języku polskim do 1936 r. wyraz bruzda pisano przez „ó”, reforma ortografii przyczyniła się do zmiany pisowni z zastosowaniem „u”.

Bruzda jest to rowek pozostający po wykopaniu ziemi w czasie orki. Bruzdę wykonuje się najczęściej przy użyciu maszyny przymocowanej do ciągnika zwanej pługiem. W innym znaczeniu bruzdami nazywamy zagłębienia w powierzchni kory mózgowej.

Poprawna pisownia

bruzda

Częste błędy

brózda

Przykłady:

Po deszczu bruzdy na polu wypełnione były wodą po brzegi.

Wiosną moja babcia zawsze pieli truskawki, chwasty zwykle wyrzuca w bruzdy.

Na polu dziki wyryły bruzdy.

Bruzda środkowa mózgu oddziela płat czołowy od ciemieniowego.

Niedobory niektórych składników odżywczych mogą przyczyniać się do powstawania bruzd na paznokciach.

Zobacz również - jak się pisze: