znak zapytania

Jak piszemy: beze mnie czy bezemnie

Określenie beze mnie tworzy całość znaczeniową zwaną łącznie wyrażeniem przyimkowym, w którym słowo beze jest przyimkiem prostym, natomiast słowo mnie zaimkiem osobowym. Wątpliwości budzi wyrażenie beze, które niegdyś znaczyło to samo co obecnie bez. Wyrażenie beze mnie piszemy zawsze oddzielnie.

Poprawna pisownia

beze mnie

Częste błędy

bezemnie

Przykłady:

Możecie iść na tą imprezę, ale beze mnie. Nie mam ochoty dziś na żadne tańce.

Kiedy poszłam na urlop macierzyński nauczyli się beze mnie pracować.

Wybierał prezent na ślub beze mnie, jednak ostatecznie dokonał dobrego wyboru.

Moja córka jest już dostatecznie duża, aby przygotować beze mnie obiad.

Zobacz również - jak się pisze: