znak zapytania

Jak piszemy: usmoklasista czy ósmoklasista

Poprawnym zapisem jest ósmoklasista – rzeczownik rodzaju męskoosobowego, dla którego nie funkcjonuje zasada, według której –ó piszemy wtedy, kiedy wymienia się na o lub e w wyrazach pokrewnych bądź w innych formach danego wyrazu. W tym przypadku –ó piszemy zawsze na początku wyrazu.

Ósmoklasista to określenie ucznia uczęszczającego do ostatniej ósmej klasy szkoły podstawowej.

Poprawna pisownia

ósmoklasista

Częste błędy

usmoklasista, ósmo klasista

Przykłady:

Wszyscy ósmoklasiści podejdą do egzaminu w kwietniu, jego wyniki zadecydują o ich dalszej przyszłości.

W przyszłym roku będę już ósmoklasistą.

Za tydzień odbędzie się w naszej szkole bal ósmoklasistów.

Ósmoklasiści jada w tym tygodniu na wycieczkę do Częstochowy.

Zobacz również - jak się pisze: