znak zapytania

Jak piszemy: legiony czy legjony

Słowo legion – pochodzi z języka łacińskiego. Potocznie legionem nazywamy formację wojsk. W armii starożytnego Rzymu związek taktyczny w sile 4-6 tys. żołnierzy różnych narodowości. Dzielił się on na 30 manipułów, od I w p.n.e. na 40 manipułów.

Wyraz legiony stanowi poprawną wersję zapisu.

Jest to rzeczownik, w którym zawsze piszemy -i, bez względu na wymowę (choć słyszymy -j) po spółgłoskach. W tym przypadku -i piszemy po spółgłosce -g.

Poprawna pisownia

legiony

Częste błędy

legjony

Przykłady:

„My pierwsza brygada” to patriotyczna pieśń I Brygady Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego.

Wspominaliśmy wczoraj znany polski dramat historyczny pt. ”Legiony”.

Opowieść skupiała się nad losami żołnierzy z Legionów Polskich.

Legiony Polskie składały się z 3 brygad.

Zobacz również - jak się pisze: