znak zapytania

Recykling

Recykling to termin pochodzący z języka angielskiego, jest to proces odzyskiwania z odpadów różnego typu surowców wtórnych: metalu, papieru, szkła itp. Jest to działanie mające na celu ochronę naturalne zasoby przyrody. Efektem końcowym procesów związanych z recyklingiem jest zmniejszenie ilości ogólnej odpadów.

Przykłady:

Moja mama pracuje w firmie zajmującej się recyklingiem surowców.

Recykling to termin dość często używany pod kątem ekologicznych rozwiązań w gospodarowaniu odpadami.

Dziś na lekcji ekologii Bożena zajmowała się tematyką związaną z recyklingiem surowców.

Recykling to złożony proces, który ma ogromne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego, dzięki niemu zmniejsza się zużycie surowców naturalnych.

Zobacz również: