znak zapytania

Pytanie retoryczne

Pytanie retoryczne – to pytanie, na które się nie oczekuje odpowiedzi słuchacza, stawiane w celu wywołania silnego efektu, jest to również podkreślenie wyrażanych treści.

Przykłady:

Na lekcji języka polskiego Pani wyjaśniła uczniom co to jest pytanie retoryczne.

Pytanie retoryczne możemy odczytać w VI księdze Pana Tadeusza „Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy, / Aż do samego środka, do jądra gęstwiny?”.

Ala wciąż zadaje pytania retoryczne typu kim jestem?, dokąd zmierzam?

Pytania retoryczne zwykle nie mają odpowiedzi.

Zobacz również: