znak zapytania

Monocyt

Monocyt to rodzaj leukocytów mających postać dużych jednojądrowych komórek z dużą ilością cytoplazmy. Niektóre z nich uczestniczą w zwalczaniu infekcji wirusowych poprzez wytwarzanie specjalnego białka antywirusowego – interferonu.

Przykłady:

Monocyty są największymi leukocytami.

Podobnie jak granulocyty, monocyty mają zdolność do fagocytowania dużych obiektów.

Monocyty posiadają rozbudowany aparat Golgiego.

Zobacz również: