znak zapytania

Ustawa

Ustawa to akt prawny uchwalony w specjalnym trybie przez najwyższy organ władzy państwowej, zawiera normy o najwyższej mocy prawnej; tryb uchwalania określa zwykle konstytucja.

Przykłady:

Wszelkie ustawy w Polsce ustalane są przez Sejm.

Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym informuje o tym, iż „Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.”;

Wszystkie ustawy podane są do publicznej wiadomości i zawarte w dzienniku ustaw.

Zobacz również: