znak zapytania

Uzależnienie

Uzależnienie jest to stan związany z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi polegający na zniewoleniu, przyzwyczajeniu się do danej czynności np. do przyjmowania środków odurzających, alkoholu, leków, uzależnienie od internetu bądź od pracy. O uzależnieniu świadczy między innymi całkowita utrata kontroli nad wykonywanymi czynnościami.

Przykłady:

Jej uzależnienie od alkoholu stało się problemem dla całej rodziny.

Leczenie uzależnień odbywa się najczęściej u lekarza psychiatry ponieważ ma ono podłoże psychologiczne i wymaga stosownej farmakoterapii.

Rodzice leczyli uzależnienie od telefonu komórkowo swojego dziecka przez kilka lat.

Uzależnienie od pracy nazywane jest pracoholizmem.

Zobacz również: