znak zapytania

Jak piszemy: sponad czy z ponad

Przyimek sponad piszemy zawsze razem.

Składa się on z ubezdźwięcznionego przyimka „z” oraz z przyimka „ponad”. Przyimek ten łączy się z rzeczownikiem w dopełniaczu bądź z wyrazem, który pełni funkcję rzeczownika.

Sponad stanowi określenie miejsca, które znajduje się nad czymś bądź nad kimś, z którego wykonywana jest dana czynność.

Należy odróżnić sponad od z ponad np. Wybrano go z ponad dwustu uczniów.

Poprawna pisownia

sponad

Częste błędy

z ponad

Przykłady:

Siwy dym unosił się w oddali sponad drzew.

Spojrzała na niego krzywo sponad swych wielkich czarnych okularów.

Sponad gór wyszło wreszcie słońce.

Zobacz również - jak się pisze: