znak zapytania

Jak piszemy: bez względu czy bezwzglendu

Bez względu: niezależnie, bez różnicy. Określenie to stosujemy w odniesieniu do czegoś, co jest nam obojętne bądź w sytuacji kiedy wyrażamy zamiar zrobienia czegoś niezależnie od wszystkiego (czyli bez względu na wszystko). Przed wyrażeniem bez względu w zdaniach zawsze piszemy przecinek, bez względu zawsze piszemy oddzielnie.

Poprawna pisownia

bez względu

Częste błędy

bezwzglendu, beswzględu, bes względu, bes wzglendu

Przykłady:

Bez względu na wynik badań archeologicznych postanowił posadzić na tym terenie drzewa.

Do Uniwersytetu Trzeciego Wieku rekrutuje się studentów, bez względu na wiek.

Mama bardzo mnie kocha, bez względu na wszystko.

Bez względu na moje upodobania zamierzam zapisać się z moim chłopakiem na lekcję rysunku.

Zobacz również - jak się pisze: