znak zapytania

Jak piszemy: sanepit czy sanepid

Sanepid to zwyczajowa nazwa Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS). Jest to instytucja państwowa sprawująca nadzór nad higieną w rozmaitych dziedzinach życia, zajmująca się dziedziną zdrowia publicznego oraz gromadząca dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób.

Sanepid (czyli stacja sanitarno-epidemiologiczna) piszemy z użyciem litery „d” na końcu wyrazu gdyż nazwa ta składa się z dwóch członów stanowiących połączenie dwóch słów: „-san”, które pochodzi od słowa „sanitarno-” oraz „-epid”, które pochodzi od słowa epidemiologiczna. Widzimy zatem, że jedyną poprawną formą jest wyraz sanepid.

Poprawna pisownia

sanepid

Częste błędy

sanepit

Przykłady:

Dziś w naszej restauracji odwiedziły nas Panie z Powiatowego Sanepidu w celu poboru próbek wody do badań.

Lokalny Sanepid rozpoczął kampanię edukacyjną na temat alergenów zawartych w żywności.

Sanepid nałożył karę na przedsiębiorcę za brak.

Zobacz również - jak się pisze: