znak zapytania

Jak piszemy: na bieżąco czy na bierząco

Poprawny zapis to na bieżąco pisane przez „ż”. Wyjaśnienia pisowni tego wyrażenia możemy doszukiwać się w przynależności do rodziny wyrazu bieżyć, od którego pochodzi, inaczej oznacza biegać. Jak wiemy „ż” piszemy wtedy, kiedy wymienia się na g, dz, h, z, ź, s w innych formach danego wyrazu bądź w wyrazach pokrewnych. Wyrażenia przyimkowe piszemy zawsze rozdzielnie, zatem na bieżąco również. Określenia na bieżąco używamy do określenia działania odbywającego się bez zwłoki, w oka mgnieniu, systematycznie, natychmiast, od razu.

Poprawna pisownia

na bieżąco

Częste błędy

na bierząco, nabieżąco, nabierząco

Przykłady:

Dzięki nowej koleżance z chóru jestem na bieżąco ze wszystkimi plotkami z naszej parafii.

W telewizji wszystkie fakty z kraju i ze świata są podawane na bieżąco.

W tym sklepie można otrzymać zawsze świeże artykuły, bowiem jest w nim duży ruch i wszystko schodzi na bieżąco.

Zobacz również - jak się pisze: