znak zapytania

Jak piszemy: niezgoda czy nie zgoda

Niezgoda – stanowi antonim rzeczownika „zgoda”. Synonimy – spór, zatarg, potyczkę, waśń, sprzeczność itp.

Partykułę 'nie' piszemy łącznie z rzeczownikami (pochodnymi od rzeczowników) oznaczającymi przeciwstawność bądź brak.

Pisownia rozdzielna tego wyrazu stosowana jest w przypadku użycia w zdaniu przeciwstawienia np. Paweł wyjaśnił mi, że między nim a jego bratem panuje nie zgoda, lecz ciągły spór.

Poprawna pisownia

niezgoda, nie zgoda

Częste błędy

Przykłady:

Według moich rodziców niezgoda to przyczyna do zrujnowania związku małżeńskiego.

W jego rodzinie od lat panuje niezgoda.

Zobacz również - jak się pisze: