znak zapytania

Jak piszemy: dróżka czy drużka

Dróżka stanowi poprawną formę, jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego, którego pisownię uzasadniają dwie reguły ortograficzne. Pierwsza z nich głosi, że „ż” piszemy zawsze wtedy, gdy wymienia się na „g”, „dz”, „h”, „z”, „ż”, „s” w innych formach danego wyrazu bądź w wyrazach pokrewnych. W prezentowanym przykładzie „ż” wymienia się na „g” (dróżka bo droga). Druga zasada mówi, że „ó” piszemy zawsze wtedy gdy wymienia się na „o”, „a”, „e”. W wyrazie dróżka „ó” wymienia się na „g” (dróżka bo droga).

Dróżka jest to zdrobniałe określenie drogi, inaczej wąska, polna, leśna bądź ogrodowa droga.

Poprawna pisownia

dróżka

Częste błędy

drużka, drórzka, drurzka

Przykłady:

Do domku w lesie prowadzi wąska dróżka, która ma ponad dwa kilometry długości.

Mama ostrzegła dziewczynkę, aby idąc do babci nie zbaczała z obranej dróżki.

Dawno temu była tu dróżka, która teraz zarosła chwastami.

Ta dróżka donikąd Cię nie doprowadzi, musisz znaleźć inną.

Mamy przed sobą wiele dróżek i nie wiemy, którą z nich wybrać.

Zobacz również - jak się pisze: